Veebibrauser ja otsingumootor


Tatjana Tambovtseva, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
TUNNI EESMÄRGID:
Uurida uued mõisted, mis seotud Interneti kasutamisega.
Selgitada,veebibrauseri ja otsingumootori erinevusi.
Õppida mõistete eestikeelsed tähendused.
Kinnitada gruppitöö oskused.
TUNNIKIRJELDUS:
SISSEJUHATUS:
Õpetaja: Nimetab uued mõisted. Selgitab, et tihti neid segavad. Klass jagatakse kaheks gruppideks. Iga grupp saab oma mõisteid ja ülesanne töölehtedel. Õpilased: Kuulavad, vaatavad, teevad töö gruppides.
UURIMINE: Õpilased uurivad Internetist ja täidavad oma töölehe ülesanne. Õpetaja aitab õpilasi.
JÄRELDUS: Õpilased esitavad oma gruppi uurimuste järeldused teistele.
ESITLUS: Õpetaja näitab "Rääkiv" programm Internet ja kommunikatsioon (etraning). Õpilased jälgivad, kirjutavad töölehtedele uued tundmatu sõnad esitluse järgi.
KOKKUVÕTE: Õpetaja teeb lühidalt kokkuvõted. Õpilased kuulavad, kordavad uued mõisteid ja nende tähendused. Täidavad ristsõna SMART tahvil.
TULEMUSED: Õpilased teavad mõisted: veebibrauser ja otsingumootor, nende eesti- ja venekeelne tähendus. Oskavad sõnastada nende erunevused. Teavad tundmatud veebibrauseri ja otsingumootoi nimetused.

No comments: