Tekstidokumendi vormindamise stiilidÕpetaja Svetlana George, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
Tunni eesmärk: Tutvustada õpilasi vormistamise stiilide mõistega ja õpetada neid kasutama vormistamise stiile tekstidokumentides.
Tunni kirjeldus:
1)Väljakutse (5 min):
a)SMART-tahvlil on pilt erinevate stiilidega arhitektuuris ja riietuses.
b)Kõlavad muusikalised fragmendid erinevatest stiilidest.
c)Õpilased võrdlevad neid ja leiavad erinevusi stiilides.
d)SMART-tahvlil antakse STIILi mõiste definitsioon T. Jefremova kaasaegsest seletussõnaraamatust.
2)Arusaamine (25 min):
a)Demonstreeritakse dokumenti, kus trükitud üks ja sama tekst kahes erinevas variandis: kasutades vormistamisstiile ja ilma vormistamisstiilita. Õpilased võrdlevad erinevaid variante ja jutustavad erinevustest.
b)Iga õpilane käivitab oma arvutis tekstitöötlusprogrammi Word, avab seal menüü Format ja järjekorras nimetavad õpilased teksti ja lõigu vormindamisparameetreid. Peale seda tööd sõnastavad õpilased iseseisvalt mõiste “Vormindamisstiil”.
c)Õpetaja näitab SMART-tahvlil stiilide menüü (Format – Style) võimalusi. Samal ajal proovivad õpilased oma arvutis kasutada, muuta ja koostada mõnda stiili kasutades varem antud näidis-dokumenti. Võrdlevad saadud tulemust näidisega.
3)Mõtisklus (15 min): a)Õpilased teevad iseseisvalt uut ülesannet, kus kasutavad ja koostavad stiile ja salvestavad tulemused kontrollimiseks.
Oodatavad tulemused:
Õpilane teab vormistamise stiili mõistet ja vajadust.
Õpilane oskab tekstidokumendi vormistamisel erinevaid stiile kasutada ja muuta nende parameetreid.
Õpilane oskab uusi kasutajastiile luua ja kasutada neid kirjatüübi või lõigu muutmiseks.

No comments: