Internet kui info allikas


Õpetaja Ardo Heinmaa, Elva Gümnaasium
Tunni eesmärk on õpilastele õpetada põhilisi internetiga seotud termineid ja mõisteid. Kõike seda omandada läbi mängu kasutades selleks interaktiivseid vahendeid.
Tunni lühikirjeldus: Tunni alguses seletan õpilastele internetiga seotud mõisteid. Seejärel viin läbi populaarse mängu nimega Miljonimäng arvutitunnis. Mängus esitatakse internetiga seotud küsimusi õpilastele. Tagaside oli väga postiivne õpilaste hulgas. Seda meetodit soovitan ma kasutada ka teistel õpetajatel selleks, et muuta oma tundi õpilastele huvitavamaks ja kaasahaaravamaks.

No comments: