Konkursi lõpuüritusel tehti teatavaks võitjad

Tiigrihüppe Sihtasutus kutsus Õppimislugude konkursil osalejad ja žürii liikmed 18. juunil kella Tallinnasse Maarjamäe lossi pidulikule lõpuüritusele.

Lõpuüritusel tehti teatavaks konkursi võitjad. Lisaks sellele sai kuulata Mait Laasi ja Ruth Melioranski (Nukufilmi Lastestuudio) miniloengut "Hea video saladused".

Kohad jagunesid järgmiselt.

I koht

Asimuut, geograafia- Signe Lensment, Paikuse Põhikool
Joogipulbritega lõnga värvimine, tööõpetus - Siret Lahemaa, Lauka Põhikool
Elu Eestis vanal ajal, eesti keel, ajalugu, tööõpetus, matemaatika - Kersti Tillo, Tartu Hiie Kool
Põhiilmakaared ning vaheilmakaared, loodusõpetus - Piret Kirsipuu Tallinna, Väike-Õismäe Gümnaasium

II koht
Joone puutuja võrrandi koostamine tuletise abita, matemaatika - Allar Veelmaa, Loo Keskkool
Lineaarvõrrandite lahendamine matemaatika- Anneli Morgenson, Tapa Vene Gümnaasium
Stiilide kasutamine mahukate tekstide vormistamisel. Sisukord - arvutiõpetus - Veiko Hani, Tartu Kivilinna Gümnaasium
Meie linna park, loodusõpetus - Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium
Õigekirjaoskuse kujundamine. Täishäälik ja sulghäälik veaohtlike häälikutena, kõneravi - Hene Binsol, Tartu Hiie Kool
Õppekäik-loodusvaatlus Harku õpperajal loodusõpetus, geograafia, bioloogia- Piret Karu ja Andres Raa Tallinna Reaalkool
Õues maalimine "Kaaslased 4 aastat" , kunstiõpetus - Ave Kiiver, Sõmeru Põhikool
Tähtede õppimine, vene keel- Silva Stepanova, Antsla Gümnaasium
Geomeetria välitööd – matemaatika-alased välitööd. matemaatika - Allar Veelmaa, Loo Keskkool

III koht
arvu Pi päeva tähistamine, matemaatika -Vilve Lepik, Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Loodusainete maastikumäng (loodusainete teemade kordamiseks), bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, arvutiõpetus, kehaline kasvatus, kodulugu -Siret Lahemaa, Krista Rannast, Märt Rannast Lauka Põhikool
Jutule lõpu kirjutamine, eesti keel - Küllike Kütimets Tartu Descartes'i Lütseum
Elektrofiilne liiumisreaktsioon, keemia - Katrin Soika, Gustav Adolfi Gümnaasium
Harrastused, vene kee l- Silva Stepanova, Antsla Gümnaasium
Koduloomad, loodusõpetus -Tuuli Koitjärv, Pärnu Vanalinna Põhikool
London, inglise keel - Margit Timakov, Tallinna Ühisgümnaasium
Jätkusuutlik areng. Prügi ja jäätmed, loodusõpetus -Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium
Loomad ja linnud, vene keel- Ellen Kask, Kuressaare Gümnaasium

Anti välja ka publiku preemia, selle pälvis Elva Gümnaasiumi õpetaja Ardo Heinmaa videoga "Internet kui info allikas".


Üritus lõppes piduliku vastuvõtuga. Pildid ürituselt leiate siit.

Palju toredaid konkursitöid


Videolugude konkursil oli palju osavõtjaid ning esitati palju toredaid töid.
Konkursile laekus ühtekokku 82 tööd. Osales 64 õpetajat ning esindatud oli
36 kooli.

Suur tänu kõikidele õpetajatele, kes konkursitöö saatsid ja nii oma kutsemeisterlikkust jagasid.

Kõige rohkem töid esitas Tallinna Tõnismäe Reaalkool (8), järgnesid Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium (6) ja Tallinna Reaalkool (6).
Kõige rohkem töid laekus õppeaineti matemaatikas (17), tööõpetuses (12) ja loodusõpetuses (11).
Klasside kaupa esitati kõige rohkem 8. klassi (15), 7. klassi (15), 10. klassi (12) ja 11. klassi puudutavat materjali (11).

Konkursitöid hakkab hindama ekspertide komisjon, kes hindavad esitatud töid nii ainealaselt kui ka pedagoogilisest vaatepunktist. Seejärel vaatab tööd läbi videokunsti asjatundja. Võistluse tulemused plaanime avalikustada juunikuu kolmandal nädalal.

Valime ka publiku lemmiku

Lisaks ekspertide hinnangule on võimalik oma lemmikust teada anda igal blogikülastajal.
Selleks tuleb teil välja valida kolm meelepärasemat tööd ning nendest selle lingi kaudu teada anda.

Head vaatamist!

Pärilikkus


Õpetaja Kristel Mäekask, Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Tunni eesmärk: Lähtudes konstruktivismist tutvustada õpilastele enamlevinud haigusi ning kinnistada mõisteid pärilik, mittepärilik ja päriliku eelsoodumusega haigus.
Tunni lühikirjeldus:
Õpilased jagavad ennast paarideks ja õpetaja jagab igale paarile erineva haiguse. Õpilastel on võimalus kasutada infoallikana internetti (juhul kui see võimalus puudub on võimalik kasutada ka teisi infoallikaid). Õpilased otsivad 15. minuti jooksul haiguse tekkepõhjuste, tunnuste, ennetamise ja ravi kohta infot. Õpilased esitavad klassile lühikokkuvõtte valitud haiguse tekkepõhjuste, tunnuste, ennetamise ja ravi kohta. Kaasõpilased kuulavad ning püüavad järeldada ettekande põhjal millisesse rühma haigus võiks kuuluda, kas pärilike, mittepärilike või päriliku eelsoodumusega haiguste hulka. Tunni lõpus annavad õpilased teada milised haigused millistesse rühmadesse kuulusid.
Oodatavad tulemused:
Õpilased teavad millised haigused on pärilikud, mittepärilikud ja millised päriliku eelsoodumusega. Õpilased oskavad kirjeldada enamlevinud pärilikke, mittepärilikke ja päriliku eelsoodumusega haigusi. Õpilased oskavad leida vajalikku infot kasutades enamlevinud interneti otsingumootoreid. Õpilased oskavad eristada olulist infot vähemolulisest ning jagada infot klassiga. Õpilased oskavad esineda ja kuulata kaas��pilasi. Õpilased oskavad luua seoseid varemõpitu ja tunnis kuulatud info põhjal ning teha järeldusi.