Tuntud meresõitjad


Õpetaja Raissa Šahrai, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
Geograafia tund 8.klassis teemal "Tuntud meresõitjad".
Eesmärgid: kinnistada õpilaste teadmisi tuntud meresõitjate kohta, laiendada õpilaste silmaringi ja äratada huvi geograafia vastu.
Lühikirjeldus: tunnis kasutatakse meeskondliku mänguvormi, mille käigus õpilased lahendavad erinevaid ülesandeid, tutvuvad filmiga "Otsides Livingstoni" jm
Oodatavad tulemused: õpilased oskavad kaardilt leida marsruute, teavad sündmusi kronoloogiliselt, tunnevad huvi suurte avastuste vastu.

No comments: