Koordinaattasand


Õpetaja Galina Knjazeva, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
Matemaatika 6. klassis teemal “ Koordinaattasand”
Eesmärgid: kinnistada saadud teadmised, kasutades meeskondlikku mänguvormi, arendada loogilisust, leidlikkust, täpsust, loomingut ülesannete lahendamisel.
Lühikirjeldus: õpilased lahendavad eri raskusastmega ülesandeid.
Oodatavad tulemused:
• õpilased oskavad kasutada koordinaattasandit,
• oskavad teha meeskonnatööd
• omavad loomingulist lähtutumist ülesannete lahendamisel

No comments: