Kas tunned Eestimaad?


Õpetajad Tatjana Kossjuk ja Zoja Sajankina, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
Eesti keel teise keelena
Eesmärk: kontrollida ning täiendada õpilaste teadmisi, arendada osaoskusi.
Lühikirjeldus: see on kokkuvõtlik tund teemal „Kas tunned Eestimaad?“. Tund toimub võistlusmängu vormis. Tunnis kasutatakse interaktiivset õppemeetodit.
Oodatavad tulemused: uute teadmiste saamine, liidrite väljaselgitamine. Õpilasel tekib soov täiendada oma teadmisi ka iseseisvalt ning klassiväliselt.

No comments: