Tähtede õppimine


Õpetaja Silva Stepanova, Antsla Gümnaasium
Õppeaine: Vene keel 6. klass
Tunni eesmärk: Harjutada vene keele susisevaid häälikuid
Tunni lühikirjeldus: Tund toimub õues. Tähtede õppimine läbi erinevate mängude.
1.Nime- plaksumäng.
2.Nimemäng – kasutades hääle tugevust.
3.Tähtedega pommitamise mäng ja tähtede kombinatsioon – kasutades hääle tugevust.
4.Tähe kujutluspildi joonistamine käega ja läbi jalgade.
5.Rongisõit.
6.Numbritemäng.
7.Tähe kuju oma kehaga
Oodatavad tulemused.
1. Saada selgeks õige häälduse susisevatel häälikutel.
2. Saavutada laste ja õpetaja vahel hea kontakt ja meeldiv koostöö.
3. Panna lapsed läbi mängu mõtlema ja tegutsema.
4. Kasutada oma hääle tugevust.
5. Oskus kuulata teisi.
6. Läbi mängu ja kehalise tegevuse on võimalus, et need jäävad õpilastele paremini meelde.
7. Panna tegutsema ka vaiksemad ja tagasihoidlikumad lapsed.
8. Tekiks julgus end vabalt väljendada ja naeratada. Küsida ja teha ettepanekuid.
9. Läbi kontaktmängude toimub tegevus kõikide õpilaste vahel.

No comments: