Harrastused


Õpetja Silva Stepanova, Antsla Gümnaasium
Õppeaine: Vene keel 7. klass
Tunni eesmärk: Kasutada rääkimisel õpitud sõnavara
Tunni lühikirjeldus: Toimub grupitöö, mille tulemusena selgitame välja õpilaste harrastused. Harrastustest kokkuvõtte tegemiseks kasutame skaalat, kus õpilased määravad oma eelistused
Oodatavad tulemused:
1.Oskab kasutada tegusõnu.
2.Oskab väljendada oma mõtteid.
3.Saab aru sidesõnade erinevusest ja nende kasutamisest.
4.Saavutada hea koostöö. Leida tuge üksteiselt, ka õpetajalt.
5.Leiame tõetera, et ka õppimine on tähtis

No comments: