Der Wald


Õpetaja Liina Kink, Tartu Tamme Gümnaasium
Saksa keele tund 8. klassile teemal Der Wald
Olles eelnevalt läbi töötanud keskkonna- ja looduskaitse teema, asusime nüüd metsa teema juurde.
Tunnis kasutasin erinevaid meetodeid, tegin nii grupi- kui ka paaristööd. Väga oluliseks pean oskust kasutada sõnaraamatut, seda teeme praktiliselt igas tunnis.
Teema jäi tunnis pooleli keti joonistamisega ja uute sõnade kirjutamise juures, mis kõik pidid haakuma mõistega mets. Jätkasime järgmises tunnis.
Minu jaoks on tähtis tunnis ka emotsionaalne külg, selleks sobis selle teema juurde see luuletus, mida nad said ette valmistada kooli õues ja aias. Nii et ka õues õpe on linnakoolis võimalik.

No comments: