Romantismiajastu muusika


Õpetaja Jelena Trubina, Sillamäe Vanalinna Kool
Tunni eesmärgid:- õpetuslikud eesmärgid: Kinnistada läbi mängu teadmisi romantismiajastu muusikast.
- sotsiaalne eesmärk: Arendada meeskonnatöö oskusi.
Tunni lühikirjeldus: Muusika üliminekuga eesti keelde, õpetaja, kes annab tunde mitte oma emakeeles, algsel etapil võib kasutada oma tunnis mängumeetodit. Läbi mängu õpilased omandavad paremini uusi teadmisi või kinnistavad neid. Selle tunni teema on ”Romantismiajastu muusika”. Tunni õpetuslikuks eesmärgiks oli kinnistada varem saadud teadmisi. Sotsiaalseks eesmärgiks on meeskonnatöö oskuste arendamine. Tund alustati meeskondade jagamisest ja juhi valimisest, ja toimus nagu kahe meeskonna võistlus. Tunnis õpetaja esitas kuus erinevat ülesannet. Need ülesanded olid suunatud arendamisele: loogiline mõtlemine, kuulamisoskus ja varem õpitud muusika äratundmine, video ja foto arendasid nägemistajumist. Tunni lõpus tehti kokkuvõtet. Rühmatöö annab õpilastele võimalust kasutada oma teadmisi ja kogemust loovusele probleemi lahendamiseks. Peale seda, see tegevus loob situatsiooni, milles õpilased kasutavad ühist tööd probleemi lahendamises, samuti ka treenib ja arendab sotsiaalseid oskusi, vormides sõbralikke suhteid.
Oodatavad tulemused: Teadmine: Võime sõnastada ideed oma sõnadega või teise viisiga. Analüüs: oskus leida põhjusi, vastusi ja teisi idee osi Hinnang: oskus adekvaatselt hinnata konkretset ideed.

No comments: