Tammsaare looming


Õpetaja Anu Kell, Gustav Adolfi Gümnaasium
Aine: eesti keel ja kirjandus
Tunni eesmärk: tutvustada A. H. Tammsaare loomingut
Tunni lühikirjeldus: kõik 11. klassi õpilased pidid läbi lugema romaani „Tõde ja õigus“ I osa ning lisaks sellele ühe vabalt valitud teose Tammsaare loomingust. Õpilaste valikute põhjal moodustasime 4-5-liikmelised rühmad, millega õpilased pidid valitud teost teistele tutvustama. Presentatsiooni vormi võis iga rühm vabalt valida, oluline tingimus oli originaalilähedane lahendus. Tehti näidendeid, fotoseeriaid, videofilme ning multifilm.
Oodatavad tulemused: kogu projekti eesmärk oli anda võimalikult laiahaardeline ülevaade Tammsaare loomingust, sest tänapäeva kiires elutempos ei saa ju õpilastelt nõuda, et nad loeksid läbi kõik Tammsaare teosed. Projekt õnnestus 100%, kõik esitlused olid väga huvitavad, pakkudes suurt avastamis- ja tegemisrõõmu nii õpilastele kui mulle juhendajana. Kindlasti said kõik õpilased hea ülevaate kõikidest Tammsaare teostest. Antud presentatsioon hinnati parimaks ning kujutab Tammsaare tragöödiat „Juudit“. Filmi autorid on Inger Pürjema, Egle Pesti, Kaia Siitan, Kadi Sau ja Ergo Ehte

No comments: