Modernism. Modernistid eesti kirjanduses. F.Tuglas


Õpetaja Ulvi Vilumets, Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
TUNNI EESMÄRK:
1. Luua seos ajaloo ja kirjanduse vahel
2. Tuletada meelde modernismi tekkimist mõjutanud pöördelised 20. sajandi ajaloosündmused maailmas ja Eestis
3. Tutvuda modernismi esindajatega maailmas ja Eestis (F.Tuglas)
TUNNI LÜHIKIRJELDUS: EVOKATSIOON: Läheme tagasi ajalukku ja tuletame meelde 20. sajandi murrangulised sündmused, mis mängisid tähtsat rolli maailma ja Eesti ajaloos. Vaatame paralleelselt ajalugu ja kirjandust maailmas ja Eestis. Õpetaja teeb kaartidest skeemi tahvlile, õpilased kirjutavad selle endale vihikusse.
Arutelu klassis:
Miks me vaatame neid asju koos? Kuidas on nad omavahel seotud? Kuidas ajaloosündmused mõjutavad kirjandust? Miks me vaatame paralleelselt seda, mis toimus maailmas ja Eestis?
Miks tekkis modernism? Kuidas mõjutasid need sündmused modernismi tekkimist? Milles oli modernismi põhiidee?
Kelle loomingust on võimalik Eesti kirjanduses leida modernismi tunnuseid? (Varem õpitud: Gustav Suits). Mida temast teame? UUS TEEMA: Friedeberd Tuglas (1886-1971)
Tahvlile: Tuglase pilt ja märksõnad mõttekaardi koostamise jaoks SÜNDIS? ÕPPIS? ELAS? TÖÖTAS? PEREKOND? SAATUS? LOOMING? TUNNUSTUS? Õpilased otsivad fakte ja koostavad vihikusse mõttekaardi kirjaniku kohta, kasutades õpikut lk 75-77 ja M.Hennoste „Väikest eesti kirjanduslugu koolile” (CD-ROM)
KOKKUVÕTE: Arutame koos mõttekaardi läbi Teeme kokkuvõtte, mida saime teada kirjaniku elukäigust ja ajaloo ja kirjanduse vahelistest seostest
OODATAVAD TULEMUSED:
1. oskavad nimetada 20. sajandi olulised sündmused
2. oskavad neid seostada kirjandusega
3. oskavad nimetada modernismi rajajaid ja esindajaid eesti kirjanduses
4. tunnevad F.Tuglase elukäigu põhifakte

No comments: