Psüühiliste protsesside arendamine läbi matemaatika


Õpetaja Anne Maidla, Elva Gümnaasium
Psüühiliste protsesside arendamine läbi matemaatika. Tunnis on kasutatud erinevaid võimalusi rütmitaju, kompimismeele, eneseväljenduse, tähelepanu, mälu, enesekontrolli arendamiseks.

No comments: