KoduloomadMind mapi link
Alustamiseks klõpsa ikoonil (all vasakus nurgas)

Õpetaja Tuuli Koitjärv, Pärnu Vanalinna Põhikool
Tunni eesmärk: Õpilane teab, kes on meie koduloomad ning kuidas on nende pereliikmete nimed. Õpilane teab, miks inimene koduloomi peab, tunneb ära koduloomade esivanemad ning oskab nimetada loomade kehaosi.
Tunni ülesehitus: Tunni materjal on süstematiseeritud mind mapi kasutades. Mind map aitab õpilastel aktiivselt osaleda vestlusel ning hõlbustab kasutada audiovisuaalseid materjale, mis on 1. klassi õpilastele väga olulised tunnimaterjali omandamisel ja tunni huvitavamakas ning atraktiivsemaks muutmisel. Mind map on hea vahend ka õpilastele tagasiside andmiseks.
Oodatavad õpitulemused: Õpilane tunneb koduloomi ja teab, miks inimene neid kasvatab. Õpilane oskab avaldada oma arvamusi ja teha järeldusi oma kogemuse põhjal. Mind mapi link (http://www.mind42.com/pub/mindmap?mid=9a1c43e2-b830-4db5-aeaa-e8daa18c44b1 ) Alustamiseks klõpsa ikoonil (all vasakus nurgas)

No comments: