Õpitud geomeetriliste kujundite kordamine


Õpetaja Pille Rebane, Elva Gümnaasium
Korrata õpitud geomeetrilisi tasapinnalisi kujundeid. Meeskonnatöö oskuse arendamine. Neli rühma tekitavad hüppenööridest põrandale suured kujundid, liigutakse erinevatesse kujunditesse, oma kujundite külgedele-ringjoonele, tippudesse. Minnakse kujundi nurkadesse. Arutletakse, et miks ei saa minna ringi tippu, nurka. Moodustatakse ühest kujundist teine. Moodustatakse sirgjoon, sirglõik, lahtine ja kinnine murdjoon. Õpitakse kujunditest leidma 1/2 e poolt, 1/3 ja 1/4 e. veerandit. Moodustatakse hüppenööri abil tähti ja lauset.
Praktilise tegevuse juures ei jäänud keegi klassi lastest kõrvale. Kõigil lastel oli oma rühmas kindel koht ja roll.
Matemaatika tunnis on geomeetrilisi kujundeid joonistatud vihikusse ja vaadeldud õpikust kui palju, aga läbi ise tegemise jäävad iga kujundi kohta käivad tarkused kindlasti paremini meelde.

No comments: