Õppimislugu reaalajas (LiveOnine- ruumis)


Õpetaja Aimi Jõesalu, Põlva Keskkool
LiveOnline-ruumi kasutades vestlused, online-harjutused või videode abil õppimine ja õpetamine reaalajas + eTwinnningu – projekti raames kokkulepitud teemadel reaalajas kohtumiste läbi õppimine. (Meie teemadeks olid 1. Tavad ja kombed Eestis ja Norras, 2. Noorte elu Eestis ja Norras.)

Tundide eesmärgid: 1. motiveerida õpilasi suhtlema välismaalastega saksa keeles
2. arendada suulist eneseväljendusoskust saksa keeles
3. arendada kirjutamisoskust saksa keeles
4. arendada kuulamisoskust saksa keeles

LiveOnline-ruumides toimuvate tundide lühikirjeldus:
1.tehnika seadistamine(vajalik mikrofoni ja kõrvaklappide
korrasolek)
2.sisselogimine liveonline-ruumi
3.Õpetattava materjali üleslaadimine whiteboardile või tunnis käsitletava veebiaadressi sisestaminee browseri-leheküljele
4.kui minu tunni sisuks( nagu videofilmis tutvustan) oli minu õpilaste reaalajas kohtumine Norra õpilastega teemadel „Tavad ja kombed Eestis ja Norras” või siis teisel reaalajas kohtumisel „Noorte elu Eestis ja Norras” , siis olime Norra kolleegiga juba eelnevalt kokku leppinud, kelle PowerPoint-esitlustega alustame
5.kui kindel kellaaeg saabunud ja kõik LiveOnline-ruumis valmis, alustavad kõigepealt õpetajad nn moderaatoritena, tervitades üksteist ja paludes õpilasi vahelduvalt ennast esitleda, mis on meeldivaks sissejuhatuseks tunnile ja maandab õpilaste pingeid.
6.õpilased kannavad esitluste abil ette oma koostatud materjali ja esitavad ka kuulajatele küsimusi, samaaegselt õpetajad kirjutavad tähtsama informatsiooni või sõnavara chat-ruumis või küsimuse/d, kui seda esineja küsis, aga ka vastuseid
7.õpetajad –moderaatorid juhivad liveonline-tunni käiku sel moel, et teevad teatavaks, kes räägib ja mida järgnevalt ja esineja lõpetamise järel tänavad ja kiidavad esinejat, esitavad vahest vaheküsimusi jne
8.tunni lõpus tehakse positiivne tagasivaade ja tänatakse esinejaid ja lepitakse kokku järgmise kohtumise sisu , modereerijad, esinejad jne.
9.tunni käigus on võimalik kopeerida chati tekst, kust on õpilastel võimalik analüüsida oma kirjutamisel tehtud vigu.
10.see vigade analüüs võib toimuda nii tavatunnis kui ka samasuguse liveonline tunnina.


Selgitus tunni lühikirjelduse juurde: Olen katsetanud liveonline-kohutmistunni mudelit ka näiteks online-harjutuste tegemisel õpilastega, youtube-i videode abil õppimiseks (kasutades www.clip2go.com-i, kus saab samamoodi saksa keelele, õppida videode ja piltide abil ka inglise ja hispaania keeles!).
Taoliste tundide tohututeks tugevusteks on:
1.kõik õpilased on tänu sellele, et neil on mikrofon ja kõrvaklapid ja nad on liveonline-ruumis, nn „aktiveeritud”, nad ju kuulevad, mida räägitakse ja peavad vastama koheselt , kui neilt seda palutakse
2.näiteks videosid näidates on võimalik kiiresti chat-ruumis lisaks lk-l www.clip2go.com hääldusega antud sõnavarale kirjalikult edastada tähendus emakeeles jne
3.st , korraga on haararud mitmed meeled: kuulamine, nägemine jne
4.liveonline-kohtumiste puhul näiteks Norra õpilastega, oli tohutuks tugevuseks fakt, et saabki suhelda selleks, et koos õppida ja saada teada omavanuste elust, õppimistest ja interaktiivsetest õppimisvõimalustest
5.õpetajale annab liveonline-ruumi kasutamine juurde nn moderaatori rolli ja see tunnet on tore kogeda...
6.tunni läbiviimisel saab ka erinevaid õpilasi panna moderaatori rolli ja see aina suurendab õpilase õpioskusi
7.ja üldse sellisel kaasaegsel moel võõrkeele õpetamine ja õppimine tõstab motivatsiooni ja eneseväärikust ja võõrkeelte õppimise ja õpetamise tähtusust ja teadlikkust

Oodatavad tulemused ongi ikka võõrkeele õpetamise osaoskustega seotud:
1.õpilaste motivatsioon õppida saksa keelt, tõusis märgatavalt
2.arenes nende suhtlemisoskus, esinemisjulgus
3.kõnelemisoskus paranes
4.tõusis ka õpilaste teadllikkus võõrkeelte vajalikkusest
5.kuulamisoskus muutus paremaks
6.kasvas õpilaste kindlusoskus
P.S. Kuna tegelen liveonline-ruumis õppimise ja õpetamisega juba 2006. aasta sügisest, siis järjest katsetan variante, mida ja kuidas saab seal saksa keelt õpetada. Aga, seal saab õpetada ka teisi aineid. Põhivõlu on tegelikult selles, et ei pea olema ühes ruumis, vaid saab olla, kus iganes, aga üheaegselt peab viibima liveonline-ruumi aadressil. Liveonline-ruumis on ESÕS-i eestseisus minu eestvõtmisel pidanud ka juba töökoosolekuid. Taoline võimalus väärib levitamist ja levimist!

No comments: