Otsekõnega lauseÕpetaja Piret Joalaid, Ristiku Põhikool

8. klassi (tasandusklass) eesti keele tund, teema otsekõnega lause.
Sobib kasutada ka 6. klassis.
P. ja T. Õunapuu eesti keele õpik ja töövihik 8. klassile, Internetist võetud koomiksipildid, puutetahvel.
Filmis kooli huvijuht Birgit Päri.
Tunni eesmärk: tuletada meelde ja kinnistada otsekõne ja saatelause mõistet, mida õpiti 6. klassis ja mida õpitakse 8. klassis jälle. Lühikirjeldus: tuletame koomiksipiltide abil meelde, mis on otsekõne. Õpilased mõtlevad ise välja lihtsa kahekõne. Vaatame otsekõne reegleid ja teeme skeemid (aja kokkuhoiu huvides on lausetüüpide üksikasjalik käsitlemine välja jäetud). Kirjutame oma kahekõne vihikusse. Vaatame, milliseid tegusõnu võiks saatelausetes kasutada. Kirjutame ühe koomiksi teksti õigesti vormistades vihikusse. Harilikus tunnis, kui ei filmita, kirjutavad õpilased ka ise tahvlile. (Saatelause eri asendid on videos jäetud käsitlemata.) Teeme töövihiku harjutusest esimesed laused: märgime tekstis ära otsekõne ja saatelause ning paneme kirjavahemärgid (tavaolukorras teevad õpilased ise tahvlil). Kordame, mida tunnis õppisime.
Oodatavad tulemused: õpilane teab, mis on otsekõne ja saatelause, ning oskab otsekõnega lauset õigesti kirjutada.

No comments: