Mina ja nemad (tundmatud e võõrad)


Õpetaja Tiiu Leibur, Pärnu Koidula Gümnaasium
Tunni kirjeldus:
1. klassi eesti keele tund.
Teema muinasjutt lõimitud inimeseõpetuse, IT, keeleõpetusega, esinemisoskuse arendamisega. Kasutatakse lugemist,analüüsi, arutelu muinasjutu mõtte/probleemi välja toomiseks ning lahendamiseks. Rollimäng+esitlused ning õpilaste poolne hinnangute andmine.

Muinasjutu “Hunt ja seitse kitsetalle” käsitlemine lähtuvalt kaasaegsetest argipäeva probleemidest. Hunt=võõras e tundmatu; arutelu, kuidas käitun võõraga kui olen üksi kodus. Seoste loomine teiste muinasjuttudega “Punamütsike” – võõraga kaasa ei lähe, vastu midagi ei võta!
Kasutatakse kommunikatiivsete oskuste arendamiseks analüüsi ja arutelu, mille käigus jõutakse muinasjutus peituva mõtte sõnastamiseni. Arendatakse lugemisoskust (teksti lugemine, lugemine osalistega), suhtlemisoskust, esinemisoskust (rollimäng), eneseväljendamise oskust (hinnangute andmine). Peale lugemist vaadatakse ning arutatakse YouTube’I multifilmi muinasjutu lõpu kohta.
Tunni lõpus õpilased jagunevad rühmadesse ning esitavad n.ö näidendi “Hunt ja seitse kitsetalle”, peale näitlemist õpilaste poolsed hinnangud esituse kohta. Tund lõpeb aplausiga kõikidele tublidele näitlejatele ning õpetussõnade üle kordamisega - oma vanemaid tuleb alati kuulata!!!

No comments: