Lillede valmistamine kangast


Õpetaja Svetlana Tsabijeva, Tallinna Mahtra Gümnaasium

TUNNI EESMÄRGID:
• tutvumine lilleteemaliste muistendite ja legendidega
• praktiliste oskuste ja teadmiste kujundamine
• kunstimaine ja harmoonia tunde arendamine
• loovoskuste arendamine
TUNNI LÜHIKIRJELDUS

I. Sissejuhatav osa.
1. Tunni häälestamine (teema ja eesmärgid).
2. Sissejuhatav vestlus „Reis lillede maailma”:
• muusikaline video „Lillede maailm”
• Roos on lillede kuninganna / müüdid, legendid, kunst, luule/
• kunstlilled inimeste elus
II. Tunni põhiosa. Uue materjali omandamine.
1. Teoreetiline osa.
1.1. Materjalid ja tööriistad.
1.2. Töökaitse.
2. Praktiline osa. Kunstlillede valmistamise tehnoloogia.
2.1. Roosi õie valmistamine.
2.2. Lehtede valmistamine.
2.3. Kompositsiooni kujundamine.
III. Tulemused.
1. Tööde läbivaatamine ja arutelu.
2. Praktilised nõuanded ja soovitused.
3. Tööde näitus.
4. Kodune ülesanne: teha oma kingituse variant ja leida lillede legendid.
OODATAVAD TULEMUSED:
• äratada laste huvi ajaloo vastu
• käsitöö ehete valmistamine

No comments: