London


Õpetaja Margit Timakov, Tallinna Ühisgümnaasium
Eesmärk. Tutvustada õpilastele Londoni vaatamisväärsusi seal reaalselt käimata. Anda õpilastele võimalusi esitluste tegemiseks. Lühikirjeldus. Peale väikest hetkeseisu kaardistamist vaadatakse tunnis videolõiku Londonist, täidetakse Londoni vaatamisväärsuste kohta lünktekst, õpitakse vaatamisväärsuste pilte ja nimesid ühendama, esitatakse omalt poolt lühitutvustus ühe paiga kohta.
Tulemused. Iga õpilane oskab nimetada Londoni vaatamisväärsusi ja seda, mille pärast nad kuulsad on ning teab ühe vaatamisväärsuse kohta põhjalikumalt. Õpitakse ise esinema ja teisi kuulama, kuuldut-nähtut seostama ning hiljem enda esitust täispikkuses kuuldes-nähes (valikuliselt kas üksi või terve klassiga koos) oma keelekasutuse kohta järeldusi tegema.

No comments: