Juhan Liivi looming


Õpetaja Julia Ivanova, Narva Täiskasvanute Kool
Tunni eesmärgid: tutvustada J. Liivi elulugu; äratada huvi luuletaja loomingu vastu; arendada õpilaste loovust ja fantaasiat, luua neile oma ideede rakendamise võimalused; arendada õpilaste esinemisoskust; laiendada õpilaste sõnavara; lõimida erinevaid aineid (kirjandus, kunst, muusika, IT)

Tunni lühikirjeldus: 10. klassi õpilastele oli antud ülesanne tutvuda iseseivalt J. Liivi loominguga, valida üks luuletus või luutetuste seeria. Seejärel pidid õpilased valitud luuletust teistele tutvustama. Esitluse vormi võisid õpilased vabalt valida. Nad joonistasid seinalehti, tegid luuletuste põhjal lühikesi videofilme, maalisid pilte. Täiskasvanud õppijad said ülesandega hästi hakkama. Kõik tööd olid huvipakkuvad, loomingulised ja originaalsed.

Oodatavad tulemused: Huvitavas vormis saavad õpilased ülevaate J. Liivi elukäigu põhifaktidest ja tema loomingust.

No comments: