Loomad ja linnud


Muuseumitund from Maidu Varik on Vimeo.
Õpetaja Ellen Kask, Kuressaare Gümnaasium
Tunni eesmärk:
koostöö arendamine; projektõppe rakendamine keeleõppes; õppevahendi valmistamine; infotehnoloogia vahendite rakendamine.
Tunni lühikirjeldus:
Õpilased said ülesandeks koostada venekeelsed tutvustused Saaremaa muuseumis eksponeeritud loomadest ja lindudest. Oma plakati tutvustuse pidid nad teistele tegema muuseumis toimunud tunnis. Projekti käik salvestati videona.
Oodatavad tulemused:
keeleõpe praktilises olukorras on efektiivsem,
valmib õppevahend (film), mida saab ka edaspidi kasutada; suureneb õpilaste valmisolek erinevates õpiprojektides kaasalöömiseks.

No comments: