Jutule lõpu kirjutamineHarjutus

Õpetaja Küllike Kütimets, Tartu Descartes'i Lütseum
Eesti keele tund 2. klassile: jutule "Eksinud" lõpu kirjutamine
Õpetaja: Küllike Kütimets, Tartu Descartes'i Lütseum
Kuupäev: 19. mai 2008

Eesmärk:
 1. Jutule lõpu kirjutamine.
 2. Jutu illustreerimine.
 3. Eneseväljenduse, meeskonnatöö ja esinemisoskuse arendamine.
Tunni kirjeldus:
 1. Tunnis toimub töö paarides. Nööride abil leitakse paariline.
 2. Korratakse lausete kirjutamise reegleid.
 3. Õpilased saavad ümbrikud, kus on sõnad. Õpilased moodustavad etteantud sõnadest laused. Iga paar tuleb õpetaja arvuti juurde ja veebilehel samuti sõnad õigesse järjekorda. Lauseid loetakse ka kooris.
 4. Õpetaja loeb veel kord jutu "Eksinud" alguse.
 5. Õpilased mõtlevad ja kirjutavad esimese lause oma arvutis. Paarid liiguvad järgmise arvuti juurde (ühe koha võrra edasi). Nad loevad, mis on enne kirjutatud ja täiendavad juttu uue lausega. Nii kaua liigutakse, kuni jõutakse oma arvuti juurde tagasi. Nüüd on vaja lisada viimase lause. Paarilised loevad jutu läbi ja parandavad vead ning kannavad jutu kaaslastele ette.
 6. Iga paar illustreerib oma juttu.
Tulemused:
 1. Õpilased kirjutavad jutule lõpu ja illustreerivad, millest tehakse klassi stend.
 2. Õpilased õpivad kasutama arvutit ja kaaslasega arvestama.
 3. Tunda rõõmu oma valmistatud tööst ja andma sellele hinnangu.

No comments: