Juhan Smuul


Õpetaja Elve Saarepuu, Ahtme Gümnaasium
Tunni eesmärk: laiendada ja kinnistada teadmisi J. Smuuli mereainelisest loomingust
Oodatavad tulemused: õpilased arendavad väljendusoskust, loovat mõtlemist ja arutlusoskust ning tunnetavad J. Smuuli osa eesti kirjanduses.


Tunni lühikirjeldus
1.Häälestamine
-tunni teema ja eesmärgi teatamine
-helilõigu kuulamine, ülesandeks – mõelgem merest!

-helilõigu päritolu teatamine (G.Ernesaksa ooperist „Tormide rand“, mille libreto kirjutas J. Smuul)
2.Arvutiesitlus (töö mõtteskeemidega mereainelise sõnavara kordamiseks)
- Õpetajapoolne lisakommentaar: meri on tüüne – vaikne, rahulik
3.Ennustamine stendimaterjali põhjal (millest võiks jutustada J. Smuuli mereaineline looming?)
4.Koduse rühmatöö kokkuvõte (rühmad esitavad luuleanalüüsi J. Smuuli mereloomingust õpetaja poolt antud tööülesannete alusel,TÖÖLEHED NR 1 ja 2)

5.Häälestamine tööks filmi- ja tekstikatkendiga (J. Smuuli monoloogi „Suvitajad“ põhjal)
6.Töö filmi- ja tekstikatkendiga
-filmikatkendi „Siin me oleme“ vaatamine
-monoloogikatkendi kuulamine (esitab õpilane)
7.Paaristöö (TÖÖLEHE NR 3 järgi - venni diagramm: katkendite võrdlev analüüs)
8.Paaristööde kommenteerimine
9.Kokkuvõte J. Smuuli mereainelisest loomingust (TÖÖLEHE NR 4 järgi)
-töölehel oleva lünkteksti lugemine, kommenteerimine
- täienduseks isikustatud tegelaskuju Suur Hall tutvustamine eesti+ venekeelse lühikirjelduse kaudu (katkendid J. Smuuli teostest)
-J. Smuuli loomingu žanriline rikkus (tahvliskeemi alusel)
- viited stendile (tõmbamaks paralleele mereteema käsitlemisega vene kirjanduses)
-kas õpilaste ennustus J. Smuuli loomingu kohta täitus?
-millisena jääb meelde J. Smuuli merelooming?

No comments: