Kooli videouudised


Õpetaja Igor Kalakauskas, Tallinna Tõnismäe Reaalkool

TTRK eksisteerib juba kuus aastat meediasüsteem, mis aitab õpilastel, õpetajatel ja lapsevanematel orienteeruda tohutus infotulvas.

Koolis on 8 meediakanalit

· kooli veebileht
· kooli ajaleht „MIG“
· kooli raadio
· kooli TV
· info elektrooniline laialisaatmine
· infostend
· sündmuste arhiiv
· meedia arhiiv

Peale selle on 10.-12. klasside õpilastel valikainena võimalus osa võtta meediaklassi tööst.

Meediatunnid

kooli õppekavas 10-12. klaasides valikainena aitab õpilastel materjale ette valmistada haarab õpilasi kaasa erinevatest projektisedt osa võtma
õpilastel arendada loomingulisustavardab õpilaste silmaringi, aitab tõsta enesehinnangut, integreeruda Eesti ühiskonda

Kooli teleuudised
· edastab kooli uudiseid 4 korda aastas
·toimetajad on meediaklassi õpilased
·koostab erinevaid temaatilisi saateid (esimesse klassi vastuvõtt, viimane koolikell, välisreisid)
· osaleb koolivälistes projektides
·on eraldi banner ja juurdepääs kooli lehelt

TTRK MEEDIASÜSTEEM ON:
terviklik, balansseeritud, diferentseeritud aitab lugejatel orienteeruda infotulvas,
omab suurearvulist sihtrühma
aitab tutvuda kogu kooli tegevusega arusaadavas ja kättesaadavas vormis
aktiivne, mobiilne ja avatud kõikidele kasutajatele
soodustab sihtrühmade integratsiooni, kaasatust kooliellu

No comments: