Induktsioonvool ja magnetismÕpetaja Aarne Silas, Gustav Adolfi Gümnaasium
Magnetism
Eesmärk: Induktsioonvoolu tekkeprotsessi selgitamine, et õpilane mõistaks elektrivoolu tootmise peamist meetodit.
Lühikirjeldus. Selleks tunniks on jõutud magnetismiga algust teha ning alustatakse lisaks teistele ka graafiliste ülesannete lahendamist.
Tulemused. Õpilane oskab lahendada induktsioonvooluga seotud graafilisi ülesandeid ning seostab seda teiste lihtsamate magnetnähtustega ja magnetismiga igapäevaelus.

No comments: