Meie hoovi taimed ja selgrootudÕpetaja Larissa Leppik, Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
Teema: "Meie hoovi taimed ja selgrootud".
Tunni eesmärk: Äratada huvi ümbritseva keskkonna vastu. Suhtuda loodusesse säästlikult, õpetada eristama taimi ning selgrootuid loomi ja näidata taimede kasutusvõimalusi praktikas.
Lühikirjeldus: Õpilased korjavad kooli hoovist materjali ning klassis sorteerivad neid, joonistavad ja kirjeldavad, tutvuvad süstemaatika alustega.
Oodatavad tulemused: Õpilased saavad uut infot taimede kohta, mõistavad keskkonna unikaalsust ning neil tekib soov täiendada teadmisi.

No comments: