Joone puutuja võrrandi koostamine tuletise abita


Õpetaja Allar Veelmaa, Loo Keskkool
Leiame joontele puutujad originaalsel viisil, s.t. ülesande lahendamiseks ei ole vaja kasutada joone puutuja võrrandit. Tunni peaeesmärgiks on alternatiivse lahendusvõtte tutvustamine. Tunni algul lahendame ülesandeid klassikalisel viisil ja siis püstitame küsimuse, et kas ei saa teistmoodi, kasutades varemõpitut (kahe joone vastastikud asendid). Videost on näha, et vastus on jaatav. Tulemused selguvad ikka hiljem, s.t. kas õpilased võtavad selle lahendusviisi kasutusele või mitte.

No comments: