Geomeetria välitööd – matemaatika-alased välitööd


Õpetaja Allar Veelmaa, Loo Keskkool
Geomeetria välitööd 7. klassiga. Tunniks valmistumisel tegid 7.kl poisid tööõpetuse tunnis kaks mõõtesirklit (haarade vahega 1 m ja 2 m) ning 1 m pikkuse mõõtepulga (varju pikkuse määramise ülesanne).
Eesmärgid:
1. Rakendada hulknurkade kohta õpitud teadmisi praktikas.
2. Rühmatöö oskuste arendamine.
3. Tulemuste kriitilise hindamise oskuse arendamine.
Tunniks seatud eesmärgid said täidetud. Tunni käik on videost hästi jälgitav. Algul selgitused, tööülesannete jagamine, siis töö ja lõpuks loomulikult kokkuvõte.

No comments: