Trapetsi mudeli kasutamine probleemülesannete lahendamisel


Õpetaja Allar Veelmaa, Loo Keskkool
Tunni eesmärgiks on õpilaste poolt valmistehtud mudeli abil uurida
1) trapetsi omadusi;
2) tuletada meelde seos hulknurga nurkade arvu ja sisenurkade summa vahel;
3) õppida arvutama trapetsi pindala.
Esitatav 5-minutine kokkuvõte on osa tunnist, mille vältel lahendasime mitmesuguseid huvitavaid ülesandeid, mida mudeli abita oleks olnud tülikas teha.

No comments: