arvu Pi päeva tähistamineÕpetaja Vilve Lepik, Tallinna Lilleküla GümnaasiumTunni eesmärk:
Igal aastal märtsikuu 14. päeval tähistatakse ülemaailmselt arvu Pi päeva. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis oleme seda tähistanud 4 aastal. Igal aastal erineval moel. Sellel aastal oli eesmärgiks näidata, kuidas jõudis arvuni Pi Archimedes, kes andis arvule Pi kahepoolsed tõkked.

Tunni lühikirjeldus:
Õpilastele peale Archimedese meetodi selgitust jagati töölehed, kus nad pidid joonestama korrapäraseid hulknurki etteantud ringi sisse, mõõtma hulknurga külje pikkuse, arvutama ümbermõõdu ja leidma hulknurga ümbermõõdu ja ringi läbimõõdu jagatise. Meie oma töö käigus pidime leida arvu Pi alumised tõkked. Töö tulemused vormistati graafiliselt. Tehti järeldus. Kaks paari õpilasi otsisid samal ajal internetist materjali arvu Pi kohta. Saadud materjali vormistasid esitlusena, et näidata teistele. Kuulasime arvust Pi ka laule.
Väike võistlusmoment klassis: mitu arvu Pi kümnendkohta suudad minutiga pähe saada. Selgus, et 22. Päeva tähistamine lõppes sünnipäevalauluga arvule Pi.

Oodatavad tulemused:
Lihtsa näite abil saadi selgeks , kuidas tekivad arvu Pi kümnendkohad. Avardada teadmisi arvu Pi kohta. Lustiga õpiti matemaatikat.

No comments: