Konkursi lõpuüritusel tehti teatavaks võitjad

Tiigrihüppe Sihtasutus kutsus Õppimislugude konkursil osalejad ja žürii liikmed 18. juunil kella Tallinnasse Maarjamäe lossi pidulikule lõpuüritusele.

Lõpuüritusel tehti teatavaks konkursi võitjad. Lisaks sellele sai kuulata Mait Laasi ja Ruth Melioranski (Nukufilmi Lastestuudio) miniloengut "Hea video saladused".

Kohad jagunesid järgmiselt.

I koht

Asimuut, geograafia- Signe Lensment, Paikuse Põhikool
Joogipulbritega lõnga värvimine, tööõpetus - Siret Lahemaa, Lauka Põhikool
Elu Eestis vanal ajal, eesti keel, ajalugu, tööõpetus, matemaatika - Kersti Tillo, Tartu Hiie Kool
Põhiilmakaared ning vaheilmakaared, loodusõpetus - Piret Kirsipuu Tallinna, Väike-Õismäe Gümnaasium

II koht
Joone puutuja võrrandi koostamine tuletise abita, matemaatika - Allar Veelmaa, Loo Keskkool
Lineaarvõrrandite lahendamine matemaatika- Anneli Morgenson, Tapa Vene Gümnaasium
Stiilide kasutamine mahukate tekstide vormistamisel. Sisukord - arvutiõpetus - Veiko Hani, Tartu Kivilinna Gümnaasium
Meie linna park, loodusõpetus - Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium
Õigekirjaoskuse kujundamine. Täishäälik ja sulghäälik veaohtlike häälikutena, kõneravi - Hene Binsol, Tartu Hiie Kool
Õppekäik-loodusvaatlus Harku õpperajal loodusõpetus, geograafia, bioloogia- Piret Karu ja Andres Raa Tallinna Reaalkool
Õues maalimine "Kaaslased 4 aastat" , kunstiõpetus - Ave Kiiver, Sõmeru Põhikool
Tähtede õppimine, vene keel- Silva Stepanova, Antsla Gümnaasium
Geomeetria välitööd – matemaatika-alased välitööd. matemaatika - Allar Veelmaa, Loo Keskkool

III koht
arvu Pi päeva tähistamine, matemaatika -Vilve Lepik, Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Loodusainete maastikumäng (loodusainete teemade kordamiseks), bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, arvutiõpetus, kehaline kasvatus, kodulugu -Siret Lahemaa, Krista Rannast, Märt Rannast Lauka Põhikool
Jutule lõpu kirjutamine, eesti keel - Küllike Kütimets Tartu Descartes'i Lütseum
Elektrofiilne liiumisreaktsioon, keemia - Katrin Soika, Gustav Adolfi Gümnaasium
Harrastused, vene kee l- Silva Stepanova, Antsla Gümnaasium
Koduloomad, loodusõpetus -Tuuli Koitjärv, Pärnu Vanalinna Põhikool
London, inglise keel - Margit Timakov, Tallinna Ühisgümnaasium
Jätkusuutlik areng. Prügi ja jäätmed, loodusõpetus -Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium
Loomad ja linnud, vene keel- Ellen Kask, Kuressaare Gümnaasium

Anti välja ka publiku preemia, selle pälvis Elva Gümnaasiumi õpetaja Ardo Heinmaa videoga "Internet kui info allikas".


Üritus lõppes piduliku vastuvõtuga. Pildid ürituselt leiate siit.

No comments: