Vesi. Vee omadused. Vee tähtsus


Tund – praktikum.
Õpetaja Helena Bogatova, Narva Soldino Gümnaasium
Tunni eesmärgid:
• arendada laste loovomadusi
• õpetada iseseisvalt töötada lisa õppekirjandusega
• kasvatada teadlikku suhtumist veeressurssidesse

Tunni käik
1.Sissejuhatav ülesanne. Õpetaja sõnavõtt. Vaadake, palun. Teie ees on gloobus. Mis värvi on gloobus? Miks? Nii palju vett... Aga miks on vaja sellest hoolida säästa?
2.Praktiline töö. Meie noored teadlased tutvustavad teile vee omadusi
3.Järeldused. Milleks on veel vett vaja?
• Tööstus
• Põllumajandus
• Toit
• Loomade ja taimede elu
• Majandus
4. Kokkvõtte. Mida me saame teha selleks, et veet säästa?
5.Kodune ülesanne: rirjutada oma arvamust filmist.
Oodatavad tulemused:
Oodatavad tulemused.
• Huvi õppeaine vastu
• Loodusesee säästev suhtumine
• Soov leia iseseisvalt teadmisi

No comments: