Loodus. Loomad kevadel


Õpetaja Helena Bogatova, Narva Soldino Gümnaasium
Tunni eesmärgid:
• Korrata omandatud materjali teemal „Loomad kevadel”
• Õpetada iseseisvalt töötada lisa õppekirjandusega
• Arendada huvi õppeaine vastu
Tunni käik:
1. Tunni häälestamine . Õpetaja sõnavõtt. Küsimus fiimi kohta. Kes on kevade teataja?.
2. Videofilmi vaatamine. Loomad kevadel.
3. Теst
4. Tabeli täitmine filmi kohta.
5. Jntervjuu. Õpilased täidavad tabelit.
6. Töö teatmisteoskirjandusega. Töö tabeliga lõpetamine .
7. Kodune ülesanne: kirjutada oma arvamust filmist.
Oodatavad tulemused:• Huvi õppeaine vastu
• Loodusesee säästev suhtumine

No comments: