Õues maalimine "Kaaslased 4 aastat"


Eesmärk:
Käes on kevad. Olen jõudnud oma õpilastega aega, kus meil tuleb sõpradena lahku minna. Meie eesmärk on see tore ja värvikas periood, mis kulges neli ilusat aastat, segada ühistesse värvipottidesse ja seejärel jäädvustada endid sellistena nagu me täna just oleme.
Töö käigus laseme:
• proportsioonidel ja figuuridel mängelda
• fantaasial lennata
• sõprusel kasvada
• keskkonna säästlikkusel juurduda
• mälestustel tantsida

Tunni alguses kogume kokku jäägid guaššvärvide ja PVA liimi purkidest. Segame need üheks suureks värvide maailmaks. Paneme üles kilest tööpinna 3,5 m x 2 m, millele hakkame oma parimaid sõpru maalima. Tööd tehakse paarides. Üks õpilane seisab kile taha ja tema kaaslane maalib guašši ja PVA seguga teiselt poolt kile talle läbikumava figuuri. Kuna korraga ei ole võimalik kõigil aktiivselt tegutseda, siis osa õpilastest saavad paaristööna täita töölehe, kus tuleb õuesõpet analüüsida etteantud küsimuste põhjal. Oodatavad tulemused:
Minu sooviks on anda õpilastele positiivne ja emotsionaalne elamus õues maalimisest. Kindlasti on selline õpe heaks sisseelamiseks ja tutvuste sõlmimiseks. Õuesõpe muudab suhtumist üksteisesse, toetab kontakti õpilase ja õpilase, õpilase ja õpetaja vahel. Lisaks on oluline keskkonnast hoolimise tekitamine ja kasvatamine.

Õpetaja Ave Kiiver, Sõmeru Põhikool

No comments: