Tähtede õppimine, hääliku ja tähe vahelise seose teadvustamine


Õpetaja Eve Saare, Aruküla Lasteaed Rukkilill


Õppemäng algõpetuse tunnis.
Tegevuse eesmärk:
1. Lapsed tunnevad kevadlilli ja teavad nende nimesid
2. Lapsed tuletavad meelde õpitud tähed
3. Lapsed liiguvad muusika ajal ja oskavad leida koha muusika lõppedes Tegevuse lühikirjeldus: Kevad on käes ja lilled puhkenud õide. Osa lastest on lilled kes seisavad aasal. Mesilased lendavad aasale. Mesilastel on nimed. Nimeks on täht peakattel. Muusika lõppedes peatuvad mesilased lilledel. Iga lille kõrvale võib minna ainult 2 mesilast. Kes ei mahu, lendab rohule (põrandale) Lilled nimetavad järgemööda endal peatunud mesilaste nimed. Seejärel lill vahetab oma kübara ühe mesilasega.
Mesilasest saab nüüd lill ja lillest mesilane. Mäng algab uuesti.
Oodatavad tulemused:
1. Lastel kinnistub seos häälik – täht
2. Lapsed teavad tähenimesid ja ütlevad neid ka teistele
3. Laps oskab õigesti öelda tähenime

No comments: