Stiilide kasutamine mahukate tekstide vormistamisel


Õpetaja Veiko Hani, Tartu Kivilinna Gümnaasium
Tunni eesmärk: Tutvustada mahukate tekstide vormistamise põhimõtteid (Stiilide kasutamine ja sisukord).
Tunni lühikirjeldus:
Sissejuhatus: Arutelu mahukate tekstide vormistamise ja sellele kuluva aja üle. Vajadusel lühike tutuvustus iseõpetavate juhendite järgi õppimiseks. Iseseisev töö, kus õpilased jälgivad iseõpetavates juhendites näidatavaid kirjeldusi ja tegevusi üritades neid ise näidisharjutuses järgi teha. Iga teema lõpus on kinnistavad küsimused, millele leiab vastuse iseõpetavatest juhenditest. Lõpuks on ülesanne, kus tuleb omandatud/läbi tehtud võtteid rakendada kombineeritult teksti vormistamisel.
Oodatavad tulemused:
Õppur: oskab kasutada nii pealkirja kui ka sisuteksti stiile referaadi vormistamisel; oskab stiile muuta vastavalt vajadusele; on teadlik erinevate stiilitüüpide olemasolust; oskab luua stiilidega vormistatud tekstist sisukorda ning seda uuendada; on teadlik stiilide kasutamise eelistest suuremahuliste tööde vormistamisel
Kokkuvõte: Iseõpetavaid juhendeid saab kasutada uute oskuste omandamiseks, kordamiseks või abimaterjalina hindelise töö sooritamisel. Juhendid on veebilehe või e-õppe keskkonna vahendusel kättesaadavad suvalisel aja väljaspool õppetundi siin

No comments: