Lineaarvõrrandite lahendamine


Õpetaja Anneli Morgenson, Tapa Vene Gümnaasium
Tunni eesmärk on iga lapse edu saavutamine tunnis.
Lühikirjeldus. Kodutöö kontroll (plaksude meetod). Lihtsamate võrrandite lahendamine(SMART tahvel). Rühmatöö(oma lahenduse voltimise meetod), refleksioon.
Oodatav tulemus -lapsed oskavad lahendada lihtsamaid lineaarvõrrandeid,tunnevad rõõmu individuaalsest tööst ja koostööst.

No comments: