Jätkusuutlik areng. Prügi ja jäätmed


Õpetaja Sirje Kereme, Kuressaare Gümnaasium
Tunni eesmärk: – kujundada vastutustundlikku suhtumist meid ümbritsevasse keskkonda ning arendada säästlikku mõtlemist – tekitada õpilastes suuremat huvi keskkonna probleemide ja jäätmete taaskasutamise vastu
Tunni kirjeldus: õpilased said ülesandeks pakkuda välja idee jäätmete (prügi, kasutatud pakendid jmt) taaskasutamiseks - ning ka realiseerida see idee praktikas. Tunnis õpilased tutvustasid omavalmistatud tooteid, pärast korraldati näitus
Tulemused: õpilased otsisid ja pakkusid võimalusi jäätmete taaskasutamiseks, mõtlesid keskkonna ja loodusvarade säästlikumale kasutamisele.

No comments: