KUBIKI


Õpetaja Juri Derõšev, Tallinna Tõnismäe Reaalkool
Tööõpetuse, joonestamine, kunst, maatemaatika 5. – 9. klassis. Ruumiline ettekujutus aitab toimuda.

No comments: