PallipeitusHarjutus

Õpetaja Urve Hinn, Lasnamäe Lasteaed-Algkool
Aine: eesti keel, lugemine
Aeg: 16.05.2008
Õppevahendid. Ene Hiiepuu ja Leelo Tungal "Eesti keele õpik 2. klassile", pala Pallipeitus lk 152, 153, 180, 181.

Eesmärgid:
Lugemusvilumuse kujundamine
Õpilase tundemaailma rikastamine, kõlbluse kujundamine läbi kirjanduse ja vanasõnade
Suulise väljendusoskuse, vanasõnas antud õpetuse mõistmine
Teadlik lugemine ja pealkirjade järjestamine
Järelduste tegemise oskuse kujundamine

Tunnikirjeldus:
Tutvustan vanasõna. Õpilased loevad. Vestlus vanasõna põhjal. Õpitud vanasõnade kordamine lünkteksti abil.
Pala 1. ja 2. osa lugemine (on eelnevalt loetud). Kuidas läheb lugu sinu arvates edasi? Õpilaste arvamuste kuulamine.
Õpetaja loeb 3. osa palast, lapsed kuulavad, õpikud suletud. Pala arutlus küsimis-kostmis meetodil.
Õpetaja tutvustab õpilastele ülesannet arvutiklassis. Õpilased tutvuvad palaga arvutis, vaikne lugemine, pealkirjade järjestamine. Õpilane kontrollib oma töö õigsust ja parandab vead. http://failidim.wikispaces.com/space/showimage/pallipeitus2.htm

Oodatavad tulemused:
Oskab vestelda antud vanasõna põhjal
Vaiksel lugemisel mõistab loetavat teksti
Oskab loetut tekstilähedaselt antud pealkirjade järgi järjestada
Mõistab palas antud õpetust- sõpra tuntakse hädas.
Oskab põhjendada, mis meeldis, mis mitte
Edutunde tagamine iseseisvas töös (pealkirjade järjestamisel saab kohe ennast kontrollida).

No comments: