Asimuut


Õpetaja Signe Lensment, Paikuse Põhikool
Tunni eesmärgid:
* õpilane õpib ruumiliselt mõtlema;
* õpilane õpib lihtsate vahenditega mõõtmist;
* õpilane oskab kaardil määrata asimuuti.
Oodatav õpitulemus
:
* õpilane oskab kasutada kaasaegseid infotehnoloogiavõimalusi teabe kinnistamiseks; * õpilane oskab teisendadamõõtkava;
* õpilane kasutab malli asimuudi määramiseks.

Tunni lühikirjeldus: SMART-tahvli interaktiivsete vahenditega (mall ja joonlaud) asimuudi kordamine. Ülesande lahendamine, mis eeldab mõõtkava tundmist ning teisendamist ja malliga kraadide leidmist.

No comments: